Тоа може да биде интересно:

Стар маж - само подобро

Сакам да се види таму исто така: