Тоа може да биде интересно:

Пијан - само подобро

Сакам да се види таму исто така: